Wezwanie do zapłaty jest najtańszą, najprostszą (i często skuteczną) metodą odzyskania długu.  Koszt zamyka się bowiem w przygotowaniu wezwania i nadania go na poczcie lub zlecenie tych czynności prawnikowi np. kancelarii adwokackiej. 

Wezwanie do zapłaty jest informacją dla dłużnika, że wierzyciel podjął kroki mające na celu egzekucję zależności. Taka informacja może spowodować  dwojaką reakcję.

Stosunkowa duża część dłużników, po otrzymaniu wezwania do zapłaty od adwokata, mobilizuje siły w gromadzeniu pieniędzy, bojąc się znacznych kosztów związanych z prowadzeniem procesu.  Dotyczy to przede wszystkim tych dłużników, którzy traktują zaległą wierzytelność jako swoisty kredyt. Tak długo, jak wierzyciel się nie będzie się stanowczo domagał zwrotu środków, będą zwlekać. Druga część dłużników, dla których wezwanie do zapłaty działa bardzo mobilizująco to osoby, które nie spłaciły długu, bo miały przejściowe trudności z płynnością finansową. 

Czasami jednak, szczególnie w przypadku dużych długów, informacja dla dłużnika, że wierzyciel podjął kroki mające doprowadzić do egzekucji zaległości stanowi asumpt do ucieczki z majątkiem. Po wezwaniu do zapłaty: mieszkanie zapisują synowi, likwidują konta bankowe, "na papierze" obniżają swoje wynagrodzenie do kwoty wolnej od zajęcia. Jeśli podejrzewasz, że Twój dłużnik może należeć do tej grupy, warto zdecydować się od razu na skorzystanie z drogi sądowej (i złożonie wniosku o udzielenie zabezpieczenia).

Wezwanie do zapłaty ma jeszcze tę dodatkową zaletę, że w części spraw (np. sprawa o zachowek, odszkodowanie, zadośćuczynienie) pozwala na naliczanie stosunkowo wysokich odsetek (od 6,5% do nawet 13% w skali roku) już od następnego dnia po tym, jaki wskazaliśmy jako ostateczny termin płatności. 

Co nam daje wezwanie do zapłaty?

 1. Szansę na zawarcie ugody i dzięki temu odzyskanie pieniędzy znacznie wcześniej, niż w wypadku procesu,
 2. Informacje, czy nasz dłużnik mieszka pod adresem, jaki znamy (dlatego warto wysyłać wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
 3. Szansę na uznanie długu przez dłużnika i przez to dużo tańszy proces (jeśli dłużnik odpisując przyzna, że dług istnieje).
 4. Wezwanie do zapłaty jest warunkiem wymagalności zobowiązania, bez czego nie można np. złożyć oświadczenia o potraceniu (więcej o potrąceniu przeczytasz TUTAJ).
 5. Wcześniej naliczane odsetki (w tych zobowiązaniach, w których wezwanie do zapłaty jest warunkiem wymagalności zobowiązania).

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

W wezwaniu do zapłaty należy wskazać:

 1. miejscowość i datę,
 2. dane wierzyciela - czyli dane osoby wzywającej do zapłaty,
 3. dane dłuznika - czyli dane osoby, do której wezwanie wysyłamy,
 4. tytuł - czyli po prostu wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty lub ostateczne wezwanie do zapłaty,
 5. wskazanie kwoty, której się domagamy, najlepiej z rozbiciem na wysokość należności głównej i naliczonych na dzień wysłania wezwania odsetek,
 6. wskazanie terminu płatności, 
 7. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który dłużnik ma wpłacić oczekiwaną kwotę, 
 8. uzasadnienie podstawy zobowiązania np. umowa sprzedaży, faktura, 

W wezwaniu do zapłaty można wskazać, że brak uregulowania zaległości zmusi wierzyciela do wystąpienia na drogę sądową i naliczenie związanych z postępowanie sądowym kosztów. 

W wezwaniu do zapłaty można zaproponować dłużnikowi rozłożenie płatności na raty. 

I na koniec proszę się PODPISAĆ! Bardzo często (nawet prawnicy) zapominają się podpisać. 

Wzór wezwania do zapłaty.

Jak udało Ci się przebrnąć przez artykuł, to na koniec:

DARMOWY WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY. 

 

adw. Marta Rozwadowska - Kucka

Jeśli to, co napisałam było dla Ciebie pomocne polub moją stronę na Fb lub udostępnij artykuł.

Dzięki temu będę wiedziała, jakie teksty są przydatne dla czytelników. 

Jeśli coś jest niejasne, pozostaw komentarz.