CYWILNE

Zasiedzenie nieruchomości to częsty temat porad prawnych w mojej Kancelarii adwokackiej. Zasiedzenie to jeden ze sposobów nabycia nieruchomości.  Jest to sposób nabycia, który legalizuje wieloletni stan faktyczny odpowiadający wykonywaniu prawa własności.

więcej...

Częstym i do tego kosztownym błędem wydziedziczonych, jest kwestionowanie wydziedziczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku (potocznie sprawie spadkowej). Tymczasem, co do zasady, właściwą drogą jest postępowanie o zapłatę zachowku. Skutkiem błędnego utożsamiania kwestionowania wydziedziczenia z kwestionowanie testamentu, jest znaczące przedłużenie oczekiwania na należny zachowek. Sprawy spadkowe potrafią trwać kilka lat.

więcej...

Gdy osoba najbliższa poniesie śmierć w wypadku drogowym, bliscy mogą domagać się zadośćuczynienia. Jego celem jest, przynajmniej częściowe, zrekompensowanie wstrząsu związanego z traumą po utracie najbliższej osoby. Wysokość zadośćuczynienia powinna zatem stanowić przybliżony ekwiwalent za poniesioną przez poszkodowanego szkodę niemajątkową. 

więcej...

Pozornie kwestia wyliczenia zachowku jest prosta. W Internecie w wielu artykułach można przeczytać, że wysokość należnego zachowku odpowiada 1/2  wartości udziału, który by przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Wyjątek dotyczy jedynie osób trwale niezdolnych do pracy oraz małoletnich zstępnych, gdzie udział ten wynosi 2/3. Problemy z zachowkiem pojawiają się często gdzie indziej. 

więcej...

Zdarzało mi się skutecznie uwzględnić koszty utrzymania psa w zabezpieczeniu potrzeb rodziny lub w alimentach na dzieci. Ale jest lepsza droga. Pies może być przecież przedmiotem współwłasności. Rodzi to określone obciążenia finansowe po stronie jego współwłaścicieli, które można rozliczyć. Choć nie są to alimenty, to efekt rozliczeń może być podobny. 

więcej...

Co roku w sezonie wakacyjnym (lub tuż po wakacjach) odwiedzają mnie Klienci rozczarowani wyjazdem wakacyjnym pytając, co teraz. W artykule dowiecie się czego może się domagać turysta od organizatora wyjazdu oraz jak się przygotować do postępowania reklamacyjnego. Znajdziecie również wzór reklamacji. 

więcej...

Uszkodzenia ciała podczas uprawiania sportu są stosunkowo częste. Odpowiedzialność za obrażenia podczas uprawiania sportu nie jest jednak analogiczna, jak w warunkach pozasportowych. Gdyby tak było, firmy odszkodowawcze obstawiałby nie tylko wypadku drogowe, ale także mecze – zarówno te zawodowe jak i towarzyskie.

więcej...

TAK! I to wcale nie są rzadkie przypadki, że o wyroku sądowym strona dowiaduje się dopiero podczas egzekucji komorniczej. Nie dotyczy to oczywiście tylko ustalenia ojcostwa, ale taki tytuł artykułu brzmi  bardziej chwytliwie.  

więcej...

Poszkodowany w wypadku samochodowym często wymaga pomocy przy myciu, przygotowywaniu posiłków, jedzeniu, ubieraniu etc. Jeśli odpłatnie skorzysta z mocy pielęgniarki lub opiekunki, to za taki wydatek sprawca lub ubezpieczyciel (z OC sprawcy) musi oczywiście zwrócić pieniądze.  

więcej...

O potrąceniu mówimy wtedy, gdy dwie osoby są wobec siebie i dłużnikami (dłużnik to ten, co musi zapłacić) i wierzycielami (wierzyciel to ten, któremu trzeba zapłacić).

więcej...