Dostajemy wezwanie do zapłaty, na kopercie nasz adres i dane nieznanego nam przedsiębiorcy. Albo jeszcze gorzej. Po kilkudziesięciu minutach stania na poczcie okazuje się, że awizowana przesyłka nie jest dla nas, a do przedsiębiorcy XY który rzekomo prowadzi działalność w naszym domu. Wbrew pozorom to się zdarza. 

Jak to się stało, że pod naszym adresem zarejestrowano fikcyjną działalność?

Bo rejestrujący jednoosobową działalność gospodarczą musi tylko wskazać jaki tytuł prawny ma do lokalu, w którym planuje prowadzić działalność. Aby ułatwić zakładanie działalności gospodarczej często nikt nie weryfikuje, czy faktycznie przedsiębiorca jest właścicielem/najemcą/użytkownikiem, czy też posiada inny tytuł prawny do danego lokalu. O ile po założeniu działalności przedsiębiorca może się spodziewać wizyty pracowników urzędu skarbowego, to po rejestracji zmiany siedziby,  kontrola taka zdarza się rzadko.

Jakie problemy może powodować fikcyjna działalność pod naszym adresem?

Niestety całkiem sporo. Poza niepotrzebnymi wizytami na poczcie, mogą nas np. odwiedzać pracownicy firm windykacyjnych. Trudno bowiem oczekiwać uczciwości od osoby, która zakłada działalność pod cudzym adresem. Fikcyjna działalność może także powodować trudności ze sprzedażą lokalu. Nabywca może mieć bowiem uzasadnione wątpliwości, czy nie nabędzie mieszkania/domu z niechcianym lokatorem – przedsiębiorcą.

 

Jak się pozbyć cudzej firmy z naszego domu?

Rozwiązanie nie jest trudne. Należy skontaktować się z Ministrem Rozwoju i Technologii , przedstawić tytuł prawny do naszego lokalu (np. odpis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży)  i poinformować, że nieuczciwy przedsiębiorca nie ma  tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG (czyli np. naszego domu czy mieszkania).

Jak można ministra o tym poinformować?

  1. Wysyłając wiadomość za pośrednictwem ePUAP - adres skrytki: /MRPiT/SkrytkaESP   
  2. wysyłając tę informację tradycyjnie pocztą na adres: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
  3. osobiście stawiając się Ministerstwie Rozwoi  i Technologii (adres jak w punkcie 2) i składając pismo na biurze podawczym. 

Lepiej nie wysyłać wiadomości email, bo sprawa potrwa dużo dłużej. 

Co zrobi Minister?

Minister wezwie przedsiębiorcę do aktualizacji wpisu. W wezwaniu przedsiębiorca otrzyma informacje, że musi wskazać aktualną siedzibę albo przedstawić tytułu prawny do lokalu, którego adres wskazał zakładając działalność. Minister wyznaczy wówczas przedsiębiorcy siedmiodniowy termin na wykonanie zobowiązania, a po jego upływie wykreśli działalność z CEIDG.

Czemu od razu zakładam, że dojdzie no wykreślenia? Bo przecież wezwanie zostanie wysłane na adres wskazany w CEIDG, czyli na adres naszego mieszkania albo domu. Trudno zatem oczekiwać, by przedsiębiorca to wezwanie odebrał i zobowiązanie wykonał.  

Po poinformowaniu ministra pozostaje nam zatem czekać, aż wykreśli on przedsiębiorcę z rejestru.