Wnioski związane z COVID-19


WNIOSEK o zwolnienie z opłacania składek.

Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

Wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 

WNIOSEK o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych.

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie -WZÓR

Upoważnienie do obrony - WZÓR

 

Wnioski związane z dozorem elektronicznym. 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - WZÓR 

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - WZÓR.

 

Wezwanie do zapłaty - WZÓR

Formularz oświadczenia o stanie majątkowym. 

Wniosek do komornika o wydanie zaświadczenia bezskuteczności egzekucji alimentów - WZÓR