Gdy osoba najbliższa poniesie śmierć w wypadku drogowym, bliscy mogą domagać się zadośćuczynienia. Jego celem jest, przynajmniej częściowe, zrekompensowanie wstrząsu związanego z traumą po utracie najbliższej osoby. Wysokość zadośćuczynienia powinna zatem stanowić przybliżony ekwiwalent za poniesioną przez poszkodowanego szkodę niemajątkową. 

Ile można się domagać za wypadek śmiertelny?

Kwoty zadośćuczynienia mogą być bardzo różne. Z jednej bowiem strony zadośćuczynienie powinno kompensować ujemne przeżycia związane ze śmiercią bliskiego. Z drugiej strony nie może być nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy i doprowadzać do nieuzasadnionego wzbogacenia się poszkodowanej rodziny. Nie ma matematycznego wzoru pozwalającego wyliczyć wysokość zadośćuczynienia. Dlatego ważne jest wsparcie prawnika, który wskaże jakie aspekty warto podkreślać w toku sporu.  

Od czego zależy wysokość zadośćuczynienia dla rodziny ofiary wypadku?

Aspekty wpływające na wysokość zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby są bardzo nieostre. Duży wpływ jednak mają stopień nasilenia, czas i skala ujemnych przeżyć psychicznych. Dlatego w procesie zaznaczam takie aspekty jak:

  • dramatyzm doznań osób bliskich zmarłego,
  • poczucie osamotnienia,
  • cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany śmiercią osoby najbliższej,
  • rolę jaką w rodzinie pełniła osoba zmarłego,
  • rodzaj i intensywność więzi łączącej Klientów ze zmarłym (stopień pokrewieństwa jest ważny, ale nie najważniejszy),
  • wystąpienie zaburzeń będących skutkiem odejścia (np. depresji, nerwicy),
  • stopień, w jakim najbliżsi odnaleźli się w nowej rzeczywistości i zdolności jej zaakceptowania,
  • leczenie doznanej traumy (duże znacznie ma terapia, jej długość i efekty),
  • wiek pokrzywdzonego.

Nie jest to katalog zamknięty. Znacznie ma bowiem zindywidualizowana sytuacja życiowa i majątkowa członka rodziny domagającego roszczeń z tytułu zadośćuczynienia po śmierci bliskiego.

Zadośćuczynienie, a odszkodowanie.

Zadośćuczynienie ma zrekompensować wyłącznie krzywdę moralną, cierpienie najbliższych. Jego celem w jakimkolwiek zakresie nie jest wyrównywania szkód o charakterze stricte materialnym. Niezależnie od zadośćuczynienia bliskim ofiar wypadków należy się także odszkodowanie.

adw. Marta Rozwadowska-Kucka

 

Jeśli jesteś bliskim ofiary wypadku, zastanawiasz się, czy możesz uzyskać zadośćuczynienie, skontaktuj się z Kancelarią

Adwokat Marta Rozwadowska - Kucka pomaga osobom poszkodowanym w wyniku wypadku oraz ich bliskim. 

Nie musisz umawiać się na poradę stacjonarną. Możesz także skorzystać z Pomocy prawnej online.

 

 

 

Fotografia wprowadzenia:

Photo by Tom Pumford on Unsplash