Zostaliśmy pogryzieni przez psa. Czego możemy się domagać od jego właściciela?

Jak wygląda odpowiedzialność, gdy zwierzę kogoś pogryzło podczas ucieczki "z domu" ?

Co grozi właścicielowi psa, jeśli jego pies kogoś pogryzie?

Ustawodawca przesądził, że posiadacz psa ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez jego zwierzę. Posiadacz jest odpowiedzialny za pogryzienie przez psa nawet wtedy, gdy pies nie był pod jego nadzorem. Ucieczka zwierzęcia nie wyłącza odpowiedzialności za wyrządzone przez tego psa szkody. Tak samo, jeśli na spacer z psem wyszło dziecko. Wyłączyć odpowiedzialność można jedynie wtedy, gdy ani właściciel, ani osoba, za którą ponosi on odpowiedzialność nie ponoszą winy. Może stać się tak wówczas, gdy podczas włamania do domu, pies ucieknie albo pogryzie włamywacza. Samo zerwanie się ze smyczy nie wyłącza odpowiedzialności. Na posiadaczu ciąży bowiem obowiązek, aby dostosować środki ochrony do siły swojej i swojego zwierzęcia. Jestem w stanie wyobrazić sobie wyłączenie odpowiedzialności jedynie w sytuacji, gdyby powodem zerwania się ze smyczy było np. zasłabnięcie właściciela. 

Ja zawsze odradzam prowadzenia psa bez smyczy w zaufaniu, że nie jest groźny. Odradzam również puszczanie psa swobodnie na swojej posesji, jeśli jej teren nie jest ogrodzony. To, że na danym obszarze nie ma obowiązku wyprowadzania psa na smyczy i w kagańcu (o czym przeczytasz TUTAJ), nie oznacza, że właściciel zwierzęcia nie poniesie odpowiedzialności za swojego psa. 

Ile odszkodowania i zadośćuczynienia może domagać się poszkodowany pogryziony przez psa? 

Do ewentualnej sprawy sądowej warto się przygotować. Poszkodowany może bowiem żądać zarówno odszkodowania jak i zadośćuczynienia, a także może zgłosić oba te roszczenia równocześnie. Warto wcześniej porozmawiać z adwokatem, jakiej kwoty można się domagać. Jeśli to nasz pies, był "sprawcą", konsultacja taka pozwoli ocenić, na jaką można się godzić, a jaka kwota może już stanowić wzbogacenie poszkodowanego. O ile bowiem kwestia wysokości odszkodowania jest stosunkowo mierzalna, to zadośćuczynienie jest bardzo ocenne i zależy od tak wielu aspektów, że nie jest możliwe opisanie ich wszystkich w krótkim artykule. 

Odpowiedzialność za szkodę doznaną w wyniku pogryzienia przez psa.

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia właściciel jest zobowiązany do naprawienia szkody. Odszkodowanie powinno obejmować wszelkie wynikłe z powodu pogryzienia koszty, a więc:

  • koszty wizyt lekarskich, w tym koszty dojazdów do lekarza,
  • koszty leków, opatrunków,  
  • kosztów  ewentualnej operacji plastycznej, 
  • kosztów utraty dochodów za czas leczenia i rekonwalescencji, 
  • kosztów opieki w czasie leczenia (można się domagać, nawet jeśli ktoś się poszkodowanym zajmował nieodpłatnie!).

Odpowiedzialność za krzywdę będącą wynikiem pogryzienia przez psa. 

Właściciel psa zobowiązany może zostać do zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, ból, traumę będące wynikiem pogryzienia przez psa. Ustalają wysokość zadośćuczynienia bierze się pod uwagę m.in:

  • rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych  - czyli gdzie bolało, jak mocno bolało i jak długo bolało, 
  • intensywność i nieodwracalność skutków - czy zostały blizny, zrosty, a jeśli tak, to na jakich częściach ciała
  • rodzaj charakter i długotrwałość cierpień psychicznych związanych zarówno z samym pogryzieniem, jak i tym jakie ze skutkami, jakie wywołują w sferze życia prywatnego i zawodowego.

Dla wysokości zadośćuczynienia na pewno duże znacznie ma to:

  • Czy doznane urazy zostały wyleczone i nie będą miały dalszych skutków i wpływu ma życie poszkodowanego w przyszłości ?
  • Czy doznane urazy będą powodowały dalsze cierpienia i krzywdę oraz będą rzutowały na poziom i jakość życia poszkodowanego?

Czy pogryzienie przez psa jest przestępstwem?

Posiadacz psa, którego zwierze kogoś pogryzło lub dokonało zniszczenia mienia może odpowiadać za wykroczenie polegające na niedopilnowaniu zwierzęcia, które wiązać się może z karą ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. 

Posiadacz psa może jednak odpowiadać za przestępstwo i jeśli jego pies ciężko kogoś  pogryzie lub zagryzie, może to się skończyć nawet karą wiezienia. Oczywiście trudno w takim wypadku postawić właścicielowi zarzut umyślnego działania (chyba że wcześnie poszczuł agresywnego psa). Nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wiąże się jednak z zagrożeniem karnym do 3 lat pozbawienia wolności, zaś nieumyślne spowodowanie śmieci wiąże się z zagrożeniem karnym nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zdarzały się już wyroki pozbawienia wolności, gdy pogryzienie psa doprowadziło do śmieci poszkodowanego.  

Dlaczego warto się ubezpieczyć od szkód wyrządzonych przez psa?

Czytając wyżej czego może domagać się pogryziony przez psa, pewnie wielu z czytających zadało sobie pytanie, a co jeśli to nasz pies kogoś pogryzie. Przecież kwoty do zapłaty mogą siegać dziesiątek tysięcy złotych.  Duża część właścicieli psów uważa, że ich to nie dotyczy. Ale warto pamiętać, że każdemu pies może zerwać sie smyczy, każdy może zostawić niezamknięte drzwi czy furtkę. Przecież pies może wybiec na ulicę i spowodować wypadek, którego skutki mogą być tragiczne i kosztowne. Wszyscy właściciele psów powinni rozważyć wykupienie polisy OC w życiu prywatnym, gdzie ubezpieczyciel obejmują ochroną pogryzienie, zniszczenie mienia przez psa. Często ubezpieczyciele oferują takie polisy np. przy ubezpieczeniu domu. Decydując się na wykup takiego ubezpieczenia warto zwrócić uwagę na tzw. sumę ubezpieczenia, do której ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć szkodę. 

Jeżeli temat Cię zainteresował przeczytaj również artykuł: Czy pies za spacerze zawsze musi być na smyczy i w kagańcu?

 

 adw. Marta Rozwadowska - Kucka 

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią

Możesz także skorzystać z Pomocy prawnej online.

 

Jeśli to, co napisałam było dla Ciebie pomocne polub moją stronę na Fb lub udostępnij artykuł.

Dzięki temu będę wiedziała, jakie teksty są przydatne dla czytelników. Jeśli coś jest niejasne, pozostaw komentarz.