Posiadałeś niewielką ilość narkotyków na własny użytek? Boisz się, że będziesz karany i stracisz pracę? O co jeszcze można walczyć?

W polskim prawie samo zażywanie narkotyków nie jest karalne. Karalne jest natomiast ich posiadanie i to bez względu na cel tego posiadania. Nawet jeśli posiadanie jest związane z zażywaniem narkotyków, a nawet zamiarem niezwłocznej konsumpcji to jest to przestępstwo.

Karalne jest posiadanie przynajmniej jednej dawki środka odurzającego. Jedna dawka, to taka ilość narkotyku, która pozwala na co najmniej jednorazowe użycie i wywołanie efektu w postaci odurzenia przynajmniej jednej osoby (przeciętnego człowieka). Jeśli zatem w toku postępowania biegli ocenią, że w posiadaniu podejrzanego było jedynie pół porcji narkotyku, to takie posiadanie nie jest zabronione pod groźbą kary. 

Umorzenie postępowania z uwagi na znikomą szkodliwość społeczną posiadania narkotyków.

Posiadanie niewielkiej ilości środka odurzającego na własny użytek w okolicznościach konkretnej sprawy może być uznane za czyn o znikomej szkodliwości społecznej, co oznacza, ze czyn taki nie jest w ogóle przestępstwem. Organy ścigania do takiego wniosku mogą dojść wyłącznie w wyjątkowych wypadkach np. nielegalne posiadanie niewielkiej ilości narkotyków przez osobę terminalnie chorą w celach przeciwbólowych, przy braku świadomości możliwości skorzystania z legalnej terapii albo hodowanie na parapecie krzaku marihuany, ale nie w celach "spożywczych". 

Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 Zgodnie z art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii warunkami umorzenia postępowania w sprawie posiadania narkotyków:

 • popełnienie czynu zabronionego w art. 62 ust. 1 lub 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (czyli posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w typie podstawowym oraz przewidziany w ust. 3 wypadek mniejszej wagi) - ustawodawca wyłączył stosowanie tej instytucji w przypadku posiadania znacznej ilości środka odurzającego,
 • narkotyki posiadane były w ilości nieznacznej,
 • narkotyki posiadane były wyłącznie na własny użytek,
 • orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień społecznej szkodliwości. 
Do umorzenia sprawy o posiadanie narkotyków nie wystarczy zatem by były to ilości nieznaczne i na własny użytek. Trzeba przekonać organy ścigania, że w tej konkretnej sprawie, w tych konkretnych okolicznościach, karanie sprawcy jest niecelowe.
Czym przekonać?
 • dotychczasową niekaralnością, 
 • dotychczasowym sposobem życia,
 • okolicznościami posiadania,
 • młodym wiekiem i brakiem doświadczenia,
 • okolicznościami wejścia w posiadanie (np. prezent na 18-stkę)
 • inne... 

Umorzyć postępowanie w sprawie o posiadanie narkotyków może zarówno prokurator w toku postępowania przygotowawczego, jak i sąd, gdy w sprawie złożony zostanie już akt oskarżenia. Warto zatem o to walczyć już na etapie postępowania przygotowawczego, choć z mojego doświadczenia, prokuratorzy korzystają z tej instytucji dużo rzadziej niż sądy. 

Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w praktyce w różnych częściach Polski przyjęło się różnie. W jednych prokuraturach/sądach jest to instytucja, z której podejrzany może realnie skorzystać. W innych zaś złożenie takiego wniosku wywołuje uśmiech na twarzy i komentarz, że w naszym okręgu uzyskać umorzenia postępowania na podstawie tego przepisu uzyskać nie sposób. 

Nawet jeśli art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest praktykowany w Twoich okolicach, jest jeszcze trzecia możliwość zakończenia postępowania będąc niekaranym tj. bez wyroku skazującego. 

WZÓR WNIOSKU O UMORZENIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA PODSTAWIE ART. 62A USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII - przykładowo wypełniony 

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków.

W odróżnieniu od umorzenia postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii warunkowo umorzyć postępowanie może tylko sąd. Prokurator może jedynie skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. 

Warunki skutecznego wniosku o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków:

 • niekaralność za przestępstwo umyślne (co znaczy, że osoba karana wcześniej np. za wypadek samochodowy może próbować),
 • zagrożenie karne nieprzekraczające 5 lat pozbawienia wolności (czyli ten, kto posiadał znaczną ilości narkotyków z tej instytucji nie skorzysta),
 • wina i społeczna szkodliwości nie mogą być znaczne,
 • nie może być żadnych wątpliwości co popełnienia przestępstwa (brak przyznania się bardzo często wyklucza możliwość warunkowego umorzenia postępowania),
 • tzw. pozytywna prognoza, czyli przekonanie sądu, że ocena właściwości i warunków osobistych sprawcy oraz jego dotychczasowego sposobu wskazuje, że mimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego, a przede wszystkim nie popełni przestępstwa.

 Jak przekonać sąd? Jak wyżej - znaleźć wszystko, co pozytywne. Dołączyć opinię ze szkoły, miejsca pracy, miejsc, gdzie działa się charytatywnie. Bardzo dobrym argumentem jest poddanie się terapii uzależnienia od narkotyków. 

WZÓR WNIOSKU O SKIEROWANIE PRZEZ PROKURATORA WNIOSKU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA do samodzielnego wypełnienia

WZÓR WNIOSKU O SKIEROWANIE PRZEZ PROKURATORA WNIOSKU O WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA - przykładowo wypełniony

 

 adw. Marta Rozwadowska - Kucka

 

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią

Możesz także skorzystać z Pomocy prawnej online.

Jeśli to, co napisałam było dla Ciebie interesujące lub może pomóc Twoim znajomym,  udostępnij artykuł na Fb. 

 

 

Ilustracja wprowadzenia Лечение наркомании z Pixabay