Spadek to nie tylko aktywa. Spadkodawca poza majątkiem może pozostawić długi.  Jeżeli spadkobierca decyduje się na przyjęcie spadku, musi liczyć się z koniecznością ich zapłaty.

Na szczęście nie dotyczy to mandatów nałożonych w postępowaniu wykroczeniowym i grzywien nałożonych w postępowaniu karnym. Jeśli zmarły nie zapłacił orzeczonej grzywny lub nałożonego mandatu postępowanie mające na celu przymusowe ich ściągnięcie podlega umorzeniu. Wystarczy, że spadkobierca poinformuje właściwy organ o śmierci dłużnika.