Czy brak płatności grzywny może doprowadzić do pozbawienia wolności? Okazuje się, że tak.  Czasami w intrenecie kara zastępcza nazywana jest „karą za długi”. Kara zastępcza ma przymusić skazanego do uiszczenia grzywny.

Jaki skutki powoduje niezapłacenie grzywny?

Jeśli skazany grzywny nie zapłacił to sąd może tę karę zamienić na prace społeczne albo na karę pozbawienia wolności.

Kiedy sąd zamienia grzywnę na zastępczą karę pozbawienia wolności?

Grzywna jest zamieniana na karę zastępczą pozbawienia wolności, gdy:

  1. Egzekucja kary grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy (czyli stanu majątkowego skazanego) wynika nawet bez wszczęcia egzekucji, że taka egzekucja byłaby bezskuteczna.
  2. Sąd zaproponował skazanemu zamianę grzywny na prace społeczne, ale skazany nie wyraził zgody albo uchylał się od wykonywania tych prac.
  3. Gdy nie jest możliwe albo nie jest celowe zamienianie grzywny na prace społeczne.

Jaki jest przelicznik grzywny na „odsiadkę”?

Zamieniając grzywnę na zastępczą karę pozbawienia wolności Sąd przyjmuje, że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwie stawki dzienne grzywny. Jeśli zatem miałeś do zapłacenia 100 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda, to Sąd wymierzy Ci 50 dni kary zastępczej. Jeśli wymierzona jest kara 200 stawek dziennych, to analogicznie połowę tego należy przeznaczyć na pobyt w ZK czyli 100 dni.

Kara zastępcza nie może być dłuższa niż rok, a jeśli za dane przestępstwo kodeks karny nie przewiduje kary pozbawienia wolności górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Nie zawsze grzywna jest określona w stawkach dziennych. Jeśli grzywna jest określona kwotowo to jeden dzień pozbawienia wolności odpowiada grzywnie w kwocie od 20 do 4000 złotych.

Co zrobić, gdy sąd zamieni karę grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności? Zamiana grzywny na areszt-odwołanie.

Są trzy możliwości:

  1. Zapłacić grzywnę natychmiast, wówczas nie dojdzie do osadzenia w zakładzie karnym.
  2. Złożyć zażalenie na zamianę kary grzywny na karę zastępczą (termin 7 dni). Składając zażalenie można kupić sobie trochę czasu na zebranie pieniędzy. W zażaleniu można również zadeklarować odbywanie prac społecznych zamiast zastępczej kary pozbawienia wolności.
  3. Wraz z zażaleniem warto złożyć wniosek o rozłożenie grzywnyna raty. Jeśli okoliczności wskazane we wniosku będą wskazywać na to, że sytuacja skazanego uległa istotnej zmianie i realne jest wykonanie grzywny w ratach jest szansa na uchylenie przez sąd zastępczej kary pozbawienia wolności.

Co zrobić, gdy przyjdzie wezwanie do odbycia kary zastępczej aresztu? Konsekwencje zapłaty grzywny po terminie.

Sprawę da się jeszcze uratować! Jeśli możliwość zwolnienia z zastępczej kary pozbawienia wolności. W wezwaniu do Zakładu Karnego powinno znaleźć się pouczenie o możliwości zwolnienia z kary zastępczej.

Trzeba wówczas jak najszybciej zapłacić grzywnę na numer konta wskazany w wezwaniu do jej zapłacenia albo wskazany na stronie internetowej Sądu. Proszę zwrócić uwagę, żeby wybrać dobry numer rachunku bankowego – opisany jako bieżący rachunek konkretnego wydziału do wpłaty grzywny. Grzywnę wpłacamy na numer rachunku tego wydziału, w jakiej sprawie dostaliśmy grzywnę. Większość grzywien wymierzanych jest w sprawach karnych.

Czy grzywnę można zapłacić już po osadzeniu w zakładzie karnym?

Grzywnę można zapłacić przed osadzeniem skazanego w zakładzie karnym, przy samym przyjęciu jak i w trakcie odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności. Co więcej, można grzywnę wpłacić w kasie jednostki penitencjarnej, gdzie się zostało osadzonym, o czym księgowość powinna natychmiast powiadomić Sąd.  

Natychmiast jak Sąd poweźmie o tym informację o zapłacie grzywny, zarządza zwolnienie z zakładu karnego. Jeśli grzywna zostanie zapłacona przy przyjęciu do aresztu, w kasie aresztu, to doprowadzony zostanie od razu zwolniony.

Czy można grzywnę zapłacić częściowo i skrócić w ten sposób zastępczą karę pozbawienia wolności?

Po zamianie grzywny na karę zastępczą pozbawienia wolności można grzywnę zapłacić w całości albo w części. Wymiar kary pozbawienia wolności ulegnie wówczas zmniejszeniu przy uwzględnieniu przeliczników, o jakich pisałam w punkcie wyżej. Oznacza to, że wymiar kary zastępczej zmniejsza się o liczbę dni stanowiących połowę liczby stawek dziennych uiszczonej grzywny.

Jeśli chcesz zapłacić grzywnę częściowo to warto od razu złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Jeśli wniosek ten przekona sąd, można uzyskać uchylenie kary zastępczej pozbawienia wolności.

Jak zapłacić grzywnę?

Grzywnę należy zapłacić na numer rachunku bankowego wskazany w wezwaniu do jej uiszczenia. Ten numer konta powinien być również wskazany w wezwaniu do odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności wraz z pouczeniem o możliwości zwolnienia się z odbycia te kary wskutek zapłaty grzywy. Jeśli żadnego z tych dokumentów nie mamy, numer rachunku znajduje się na stronie internetowej sądu.

W tytule przelewu wpisać swoje nazwisko, sygnaturę akt sprawy, w jakiej grzywna została wymierzona oraz informacje, dokonuje się wpłaty grzywny np. „II K 1234-20, Adam Kowalski – grzywna”

Dodatkowo warto jak najszybciej napisać pismo do Sądu załączają potwierdzenie wpłaty.  Chodzi o to, by sąd jak najszybciej dowiedział się o uiszczeniu grzywny. Zapłata grzywny stanowi samoistną podstawę do wydania nakazu zwolnienia skazanego z zakładu karnego, ale sąd musi wydać nakaz zwolnienia, co może trwać kilka dni.  

Grzywnę można wpłacić również w samym areszcie przy doprowadzeniu. Wówczas areszt nawet nie przyjmie osoby doprowadzonej do odbycia kary zastępczej.

 adw. Marta Rozwadowska - Kucka

Potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z Kancelarią

Możesz także skorzystać z Pomocy prawnej online.

 

Jeśli to, co napisałam było dla Ciebie pomocne polub moją stronę na Fb lub udostępnij artykuł.

Dzięki temu będę wiedziała, jakie teksty są przydatne dla czytelników. Jeśli coś jest niejasne, pozostaw komentarz albo napisz maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.