W ramach prawa spadkowego Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie:

 1. reprezentacji w sprawach dotyczących m. in:
  1. stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
  2. uchylenia lub zmiany postanowienia w przedmiocie nabycia spadku,
  3. działu spadku, w tym działu spadku połączonego z podziałem majątku wspólnego,
  4. zabezpieczenia spadku,
  5. przyjęcia i odrzucenia spadku,
  6. otwarcia i ogłoszenia testamentu, nakazania złożenia testamentu,
  7. wyjawienia przedmiotów spadkowych,
  8. zapłaty zachowku,
  9. uznanie spadkobiercy za niegodnego i wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  10. zobowiązania do wykonania zapisu i polecenia,
  11. zmniejszenie zapisu lub polecenia,
  12. długów spadkowych,
 2. udzielania porad prawych dotyczących szeroko rozumianych spraw spadkowych m.in. dotyczących zdolności do dziedziczenia, powołania spadkobierców w drodze testamentu, sposobów zmiany i odwołania testamentu oraz przyczyn jego nieważności, uprawnień i obowiązków osób bliskich, wydziedziczenia i przebaczenia, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz z zakresu podatku od spadków i darowizn