Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach rodzinnych w tym w sprawach o:

 1. rozwód i separację,
 2. unieważnienie małżeństwa,
 3. zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński,
 4. alimenty w tym ich ustalenie, zmianę, ustanie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego oraz dochodzenie alimentów z zagranicy,
 5. dotyczących adopcji,
 6. ustalenie kontaktów z dziećmi,
 7. związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, jej ograniczeniem, pozbawieniem, zawieszeniem, przywróceniem
 8. zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka (np. wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego)
 9. ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 10. zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków, w tym również gdy konieczne jest jego połączenie z działem spadku,
 11. wydanie dziecka uprowadzonego za granicę,
 12. ubezwłasnowolnienie.