W ramach stałej obsługi prawnej skierowanej do przedsiębiorców Kancelaria zapewnia:

1. udzielenia porad prawnych związanych z bieżącymi problemami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym sporządzanie opinii prawnych.
2. opiniowanie i przygotowywanie umów oraz nadzorowanie ich wykonywania,
3. reprezentacja przed sądami, organami administracji i organami egzekucyjnymi, w tym sprawy związane z egzekwowaniem wierzytelności,
4. udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi,
5. przeprowadzenie audytu, przygotowywanie dokumentacji oraz organizacja szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO).

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej jest ustalane najczęściej ryczałtowo, a koszt zależy od wybranego pakietu usług.