krótki opiskrotkiopis:
    • ,

    Kara ograniczenia wolności jest jedną z kar wolnościowych. Możną ją odbywać w dwóch wariantach:

    • wykonywanie prac społecznych przez określony czas we wskazanym przez sąd wymiarze godzin (od 20 do 40 godzin miesięcznie),
    • potrącenie określonych kwot z wynagrodzenia za pracę (od 10% do 25%).